Wolverine World Wide, Inc. Integritetspolicy

Senast Uppdaterad: 01 December 2022

IInledning

Wolverine World Wide, Inc. respekterar din integritet och vet att du bryr dig om hur man samlar in och använder information om dig. Denna integritetspolicy (fortsättningsvis ”integritetspolicy” eller ”policy”) av Wolverine World Wide, Inc. och dess dotterbolag (sammantaget ”Wolverine World Wide” eller ”koncernen”, ”Wolverine”, ”oss”, ”vi”, medräknat Wolverine World Wide Europe Limited, Wolverine Europe Limited, Wolverine Europe B.V., Krause Global B.V samt Wolverine Europe Retail Limited) beskriver vilka typer av personuppgifter vi samlar in från de personer som besöker vissa webbplatser som ägs eller drivs av Wolverine World Wide (”sajten”) och hur vi använder dessa uppgifter.

Om du inte godkänner villkoren i denna integritetspolicy ombeds du att avstå från att använda sajten. Varje gång du använder sajten kommer integritetspolicyns aktuella version att vara gällande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. När du använder sajten bör du följaktligen kontrollera datumet på denna integritetspolicy (som står längst upp) och gå igenom eventuella ändringar sedan dess förra version. Om du inte godkänner de ändringar som införts i integritetspolicyn ombeds du att avstå från att använda sajten; men du kan lita på att de uppgifter vi tidigare samlat in från dig kommer endast att användas på de sätt du blivit underrättad om genom den integritetspolicy som var gällande vid den tid då uppgifterna insamlades. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifter används genom att besöka.

Typer av information vi samlar in

Wolverine samlar in personuppgifter som du tillhandahåller oss på vår sajt, vilka kan omfatta men är ej begränsade till:

 • Transaktionsinformation – dina kontaktuppgifter, vilka produkter du är intresserad av, dina köpbehov, dina kredituppgifter, inklusive kreditkorts- och övrig betalningsinformation;

 • Enkätsvar – information som du tillhandahåller genom att svara på en enkät på webbplatsen, genom en app eller ett e-postmeddelande, på mobilen eller på annat sätt;

 • Personuppgifter – ditt namn, din yrkestitel, namnet på det företag och den avdelning där du jobbar, postadress, telefonnummer, registreringsnamn och registreringsnummer, pass, födelsedatum;

 • Yrkesrelaterad information – såsom anställningsbakgrund, yrkesbeskrivning och dylik information;

 • Kommunikation med kundtjänstpersonal (oavsett om det sker via en onlinechatt, ett onlineformulär, e-post eller på annat sätt)
 • I föreliggande integritetspolicy avser ”personuppgifter” all information om dig varigenom du personligen kan identifieras, inklusive men ej begränsat till namn, e-postadress, postadress eller annan adress, kredituppgifter, fast telefonnummer eller mobilnummer, registreringsnamn och registreringsnummer, lösenord, födelsedatum, innehållet i din kommunikation med oss, webbplatsinteraktioner samt köphistorik.

  Med undantag för när det gäller anställningsansökningar och anställda hos Wolverine samt utöver den mån vari lagen ställer krav på detta, begär vi inte att du tillhandahåller några känsliga personuppgifter (såsom information om din hälsa, dina politiska eller religiösa övertygelser, brott du sägs ha eller har begått eller din sexuella läggning).

  All personlig information du tillhandahåller oss kommer att användas i enlighet med denna integritetspolicy.

  Var god låt bli att lämna information som du inte vill att Wolverine ska känna till.

  Hur vi samlar in dina personuppgifter

  Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

  (a) från dig

  Vi tar emot och lagrar alla personuppgifter du anger på sajten eller på annat sätt tillhandahåller oss, inklusive men ej begränsat till de tillfällen då du registrerar dig hos oss, köper något från oss, tar emot en av våra tjänster, deltar i en tävling, prisdragning eller reklamkampanj som sponsras av oss eller lämnar en produktrecension.

  (b) genom att använda kakor

  Dessutom kan det hända att vi använder ”kakor” för att samla in uppgifter kring din internetanvändning överlag och särskilt om din användning av sajten. En sammanfattning av de kakor som används på sajten samt detaljerad information kring dessa finns tillgänglig här.

  Kakor är små textfiler som överförs från webbplatser till din dators webbläsare för att sedan lagras på din dators hårddisk. Kakor ger oss också möjlighet att beräkna antalet unika och återkommande besökare på sajten. Det kan hända att vi använder kakor för att mäta aktiviteten på sajten, varigenom vi kan förbättra navigeringen på sajten i sin helhet. Dessutom kan det hända att kakor som ligger på sajten innehåller information (såsom unikt användar-ID) som spårar vilka sidor du besökt på sajten och vilka produkter du tittat på eller sökt efter. Denna information ger oss möjlighet att göra uppdateringar för att förbättra din upplevelse. Slutligen kan det hända att vi använder kakor för att identifiera din IP-adress, webbläsarversion, hur många gånger du besökt sajten och dylika uppgifter kring din navigering på webben och på sajten.

  Vissa delar av sajten kommer inte att fungera om du inte har aktiverat kakor. Du kan konfigurera din webbläsare så att den avvisar en del eller samtliga kakor eller varnar dig när kakor är på väg att skickas. Om du avaktiverar eller vägrar att ta emot kakor kommer du inte att kunna använda vissa delar av sajten.

  Det finns ett meddelande på vår hemsida som beskriver hur vi använder kakor där man även kan hitta en länk till policyn. Om du använder denna webbplats efter att ha fått läsa denna upplysning kommer vi att utgå från att du samtycker till vår användning av kakor för de ändamål som beskrivs i policyn. Vill du inte ta emot kakor kan du ändra dina webbläsarinställningar så att kakor inte tas emot. Gör du det ska du veta att en del av webbplatsens funktioner kan gå förlorade. Mer information om kakor och hur man kan avaktivera dem hittar du bland annat på brittiska datatillsynsmyndigheten Information Commissioners webbplats om kakor: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies.

  (c) genom att använda pixeltaggar

  En pixeltagg, även kallad clear-GIF eller webb-beacon, är en osynlig tagg som finns på vissa sidor på sajten med inte på din dator. Pixeltaggar genererar en generisk avisering varje gång du besöker dessa sidor. Vanligtvis fungerar de i samband med kakor genom att registrera när en viss dator besöker en viss sida. Avaktiverar du kakor kommer pixeltaggen helt enkelt att registrera ett anonymt webbplatsbesök.

  Det kan hända att vi ber tredje parts tjänsteleverantörer att å våra vägnar använda kakor och pixeltaggar för att samla in viss information.

  Hur vi använder dina personuppgifter

  Det kan hända att vi använder dina personuppgifter för att verkställa vårt avtal med dig om att tillhandahålla Wolverines tjänster och produkter, vilket kan inbegripa följande ändamål:

   1. att behandla och upprätthålla ditt registrerade onlinekonto
   2. att behandla och slutföra eventuella beställningar du gör hos oss
   3. att tillhandahålla och personanpassa våra tjänster
   4. att kontrollera, utveckla och förbättra sajten och din upplevelse av denna
   5. att ifall du samtyckt till detta skicka dig information via e-post/post/sms/telefon om koncernens befintliga och nya produkter, erbjudanden eller tjänster som du kan ha begärt eller som vi tror skulle vara av intresse för dig
   6. att analysera och hålla uppsikt över konsumenters och kunders aktiviteter samt genomföra andra undersökningar
   7. att behandla och ta itu med eventuella frågor eller klagomål du skulle kunna komma med
   8. att lägga upp produktrecensioner som ska finnas tillgängliga på sajten
   9. att publicera tävlingars, prisdragningars och övriga reklamkampanjers resultat
   10. att efterleva våra rättsliga och regulatoriska skyldigheter
   11. att förhindra eller upptäcka brott eller överträdelser av våra användar- eller försäljningsvillkor
   12. att bilda en kunskapsbas med avseende på våra webbplatsanvändare och kunder
   13. att meddela dig om eventuella ändringar i våra tjänster eller tillhandahålla dig information om de produkter eller tjänster du köpt från oss
   14. att tillhandahålla information, tjänster eller support du begärt samt dylika eftermarknadstjänster
   15. . att identifiera dig och emellanåt kontakta dig för att meddela dig om produkt- eller tjänsteuppdateringar*
   16. att skicka andra meddelanden som är användbara inom ramen för de tjänster vi erbjuder
   17. att hantera vårt förhållande till dig samt sköta all dylik administration
   18. att göra reklam för våra tjänster eller våra affärspartners tjänster, bland annat via e-post, sociala medieplattformar och övriga annonseringsplattformar
   19. att jämföra uppgifter för exakthets skull och verifiera dem med hjälp av tredje parter*
   20. att skydda våra IT-systems och tjänsters säkerhet mot obehörig eller olovlig åtkomst och missbruk*
   21. att upptäcka, utreda och förhindra aktiviteter som vi anser vara potentiellt olagliga, olovliga eller skadliga, att driva igenom vår integritetspolicy och/eller våra användar- eller försäljningsvillkor samt i alla övriga syften som omnämns häri respektive däri*
   22. att genomföra undersökningar, bland annat marknadsundersökningar och statistiska undersökningar om webbplatstrafik, försäljningar och annan kommersiell information så att vi kan förbättra de tjänster vi tillhandahåller dig och anpassa sajten

  Kort sagt behandlar vi dina personuppgifter ifall du samtyckt till detta eller ifall det är nödvändigt för att:

 • verkställa vårt avtal med dig om att tillhandahålla Wolverines tjänster och produkter eller på din begäran vidta förberedande åtgärder i detta syfte,
 • uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller
 • tillgodose de legitima intressen som vi eller en tredje part å våra vägnar söker främja.
 • Med legitimt intresse menas att vi har ett affärsmässigt eller kommersiellt skäl till att använda dina uppgifter såvida inte dina egna rättigheter och intressen väger tyngre än detta. Våra legitima intressen är de som är markerade med ”*” ovan och vi anser att vi har implementerat gott om kontroller och skyddsåtgärder för att säkerställa att dina rättigheter och intressen inte orimligtvis kränks.

  Du får när som helst och utifrån vilken som helst av dessa grunder göra invändningar mot uppgiftsbehandlingen och i så fall kommer vi sluta behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan uppvisa en övertygande rättslig grund som väger tyngre än dina rättigheter och intressen alternativt behöver uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk – se avsnittet Röjande av personuppgifter nedan.

  Röjande av personuppgifter

  IInformation om våra kunder och webbplatsbesökare utgör en viktig del av vår affärsverksamhet och vi tänker inte överlåta den till andra. Vi kommer endast att dela dina personuppgifter på de sätt som beskrivs nedan:

   1. Inom Wolverines företagssammanslutning som bland annat omfattar dotterbolag och filialer samt med dessas ombud och medarbetare och inom vårt varumärkesnätverk.
   2. Med våra affärspartner. Om du exempelvis gör ett köp via sajten kommer vi liksom vilken detaljhandlare som helst att vara tvungna att lämna ut dina kreditkortsuppgifter till den som ansvarar för behandling och auktorisering av kreditkort i betalningssyften samt ditt namn och din adress till det fraktföretag som sköter våra varuförsändelser. Likaså kan det hända att vi delar personuppgifter med formgivare, tillverkare, distributörer, licenstagare, marknadsförings- och annonseringspartner samt parter som tillhandahåller supporttjänster i samband med sajten i syfte att förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder. I varje fall ser vi till att begränsa den information vi delar med affärspartner och leverantörer till vad som är nödvändigt för dessa funktioners skull; men de får inte använda uppgifter för något annat ändamål.
   3. Med tredje parter som du bett oss dela dina personuppgifter med – såsom Facebook eller andra sociala mediewebbplatser du bett oss koppla ditt konto till. Om du väljer Klarna-delbetalningar som betalningsalternativ så måste vi tillhandahålla Klarna vissa personuppgifter om dig, som till exempel din kontaktinformation och uppgifter om din beställning, så att Klarna kan bedöma huruvida du är berättigad till deras betalningsalternativ samt skräddarsy betalningsalternativen efter dina behov. Dessa uppgifter behandlas av Klarna i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och Klarnas integritetspolicy. Allmän information om Klarna finns här.
   4. I länder där vi har dotterbolag ifall vi måste röja dina personuppgifter inom ramen för lagupprätthållande verksamhet eller på annan myndighetsbegäran alternativt ifall lagen på annat sätt fordrar eller tillåter detta.
   5. För att driva igenom våra avtals- eller egendomsrättigheter eller i samband med en faktisk eller tänkbar rättslig tvist alternativt ifall det på annat sätt är nödvändigt för att skydda vår egendom, säkerhet, personal eller våra övriga rättigheter och intressen.
   6. På grund av ett uppköp eller en fusion av en eller flera av våra tillgångar, avdelningar eller affärsområden. Dina personuppgifter kan i egenskap av en värdefull tillgång överlämnas till övertagaren även om de inte hör till samma affärsområde som vi. Vår kunddatabas kan överlämnas separat från resten av vår verksamhet, antingen i sin helhet eller styckevis. Inom ramen för försäljningen kan det hända att potentiella övertagare och deras konsulter har begränsad tillgång till uppgifterna. Användning av personuppgifter kommer dock att fortsätta omfattas av denna integritetspolicy. Likaså kan det hända att personuppgifter överlämnas till en efterträdande intressent i den osannolika händelsen av en likvidation, konkurs eller ett förvaltarskap.

  Det kan också hända att vi använder och röjer uppgifter i samlad form (så att inga enskilda kunder identifieras) i marknadsföringssyften, för strategisk utvecklings skull eller för andra ändamål.

  Kom ihåg att information du delar offentligt på sajten, till exempel en kommentar på ett blogginlägg eller en produktrecension, kan indexeras av sökmotorer, bland annat Google, vilket innebär att informationen offentliggörs.

  Det kan hända att du har fått tillgång till vår webbplats genom en URL från en av våra affärspartners webbplatser. I så fall samtycker du till att dina personuppgifter samt information om dina köp, inklusive beteendemönster, delas med denna affärspartner enligt vårt avtalsfästa förhållande.

  Var finns dina uppgifter och var behandlas dem?

  De personuppgifter du tillhandahåller genom sajten behandlas av Wolverine World Wide, Inc. i USA och kan komma att överföras till andra koncernmedlemmar och tredje parter enligt vad som beskrivs i föregående paragraf. Om du exempelvis gör ett köp genom vår sajt kommer dina personuppgifter att överföras till våra koncernmedlemmar och leverantörer i Nederländerna och Storbritannien i syfte att slutföra din beställning och besvara eventuella frågor du skulle kunna komma med rörande beställningen. Vissa av de företag eller övriga tredje parter som dina personuppgifter kommer att delas med, däribland medlemmar i Wolverine World Wide samt våra leverantörer eller tjänsteleverantörer, är belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i länder som inte erbjuder samma nivå av personuppgiftsskydd. Detta inbegriper USA. Oavsett om de personuppgifter du tillhandahåller oss behandlas av Wolverine eller av våra leverantörer inom eller utanför EES så kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter förses med den nivå av skydd som fordras enligt gällande dataskyddslagstiftning och denna policy.

  Om du bett oss dela uppgifter med tredjepartswebbplatser (såsom sociala mediewebbplatser) så kan det hända att deras servrar inte är säkra. Observera dessutom att trots de åtgärder vi vidtar och de tredje parter vi anlitar så är inte webben riskfri. Följaktligen kan det trots allts hända att utanförstående parter olovligen snappar upp eller kommer åt privata dataöverföringar eller uppgifter.

  Om du väljer att betala via PayPal för inköp på den här webbplatsen, så kommer din betalning att behandlas av PayPal, som hanterar transaktionen. Vi kommer inte att ha tillgång till din betalningsinformation. PayPals sekretesspolicy är tillgänglig här.

  Dina personuppgifters säkerhet och kvarhållande

  Dina personuppgifters säkerhet är viktig för oss och vi förbinder oss att hantera våra kunders uppgifter varsamt. Vi vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig eller olovlig behandling samt oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada. Vi gör rimliga försök att följa allmänt godkända branschstandarder för att skydda de personuppgifter vi tar emot, både under själva överföringen och efter det att vi tagit emot dem. Vi har exempelvis implementerat utifrån uppgifterna i fråga lämplig teknik (såsom krypteringsprogram, säkra servrar och brandväggar) i syfte att minska risken för oavsiktlig förstörelse eller förlust samt begränsa obehörigt röjande eller obehörig åtkomst av personuppgifter. Ingen internetbaserad överföringsmetod eller elektronisk lagringsmetod är dock helt säker. Trots att vi anser att de åtgärder som vidtas på webbplatsen minskar vår sårbarhet mot säkerhetsintrång tillräckligt nog med tanke på berörda uppgifter, kan vi sålunda inte garantera säkerheten av de uppgifter du avslöjar för oss över webben och genom att godkänna villkoren i denna integritetspolicy godkänner du de inneboende riskerna med att avslöja uppgifter över webben och går med på att Wolverine ska på inga villkor ställas till ansvar för någon säkerhetsöverträdelse eller något tredjepartsintrång såvida det inte orsakats av vår egen oaktsamhet eller uppsåtlig underlåtenhet.

  Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda vår användardatabas, vartill åtkomst är begränsad. Det är dock fortfarande ditt eget ansvar att:

 • ifall du har ett användarkonto på sajten:
  • - logga ut eller lämna sajten när du inte använder den
   - se till att ingen annan använder sajten när din enhet är inloggad på sajten (bland annat genom att logga in på din enhet via en mobil, trådlös eller delad anslutning som du använder dig av)
   - hålla dina lösenord och övriga åtkomstuppgifter hemliga. Ditt lösenord och dina inloggningsuppgifter tillhör dig personligen och bör inte lämnas ut till någon annan eller användas för att erbjuda delad åtkomst över ett nätverk till exempel. Du bör använda ett unikt lösenord som endast förekommer när du använder sajten – använd inte samma lösenord som du använder på andra webbplatser eller e-postkonton.

 • för att upprätthålla god internetsäkerhet. Om någon exempelvis komprometterar ditt e-postkonto eller Facebookkonto skulle hen kunna få tillgång till ditt konto hos oss om du tillhandahållit oss dessa uppgifter och/eller tillåtit åtkomst genom dessa konton. Om ditt e-postkonto komprometteras kan det användas för att begära lösenordsåterställning samt få tillgång till ditt konto hos oss. Du bör hålla samtliga dina kontouppgifter hemliga. Om du tror att något av dina konton har komprometterats bör du ändra dina inloggningsuppgifter hos oss och särskilt se till att inget komprometterat konto ger möjlighet att få tillgång till ditt konto hos oss. Du bör också meddela oss så fort som möjligt så att vi hjälper till med att värna om ditt kontos säkerhet och vid behov varna andra som skulle kunna påverkas.
 • Vi kommer att kvarhålla dina personuppgifter så länge det behövs för de behandlingssyften vari uppgifterna samlats in, behandlats och/eller använts samt för övriga relaterade ändamål (vissa transaktionsuppgifter och korrespondenser kan exempelvis kvarhållas tills tiden för rättsliga anspråk i samband med transaktionen förlupit eller i syfte att efterleva regulatoriska skyldigheter i samband med kvarhållande av sådana uppgifter). Uppgifter som vi alltså använder för två olika ändamål kommer vi att kvarhålla tills det ändamål som tar längst tid inte längre är aktuellt, men vi kommer sluta använda dem för det ändamål som tar kortare tid så fort denna tid förlupit. Tillgång till dina personuppgifter är begränsad till personer som måste använda dem för ändamålet/-en i fråga. Våra tider för kvarhållande av personuppgifter beror på affärsbehov och personuppgifter som inte längre behövs kommer antingen att oåterkalleligt anonymiseras (och i så fall kan det hända att vi kvarhåller den anonymiserade informationen) eller säkert förstöras.

  Övriga webbplatser

  Det kan hända att sajten innehåller länkar till detaljhandlares webbplatser eller övriga tredje parter (fortsättningsvis ”tredjepartswebbplatser”) som (1) inte är anslutna till Wolverine, (2) vi inte har någon kontroll över och (3) inte omfattas av denna integritetspolicy. Tillhandahållandet av länkar till tredjepartswebbplatser på sajten är endast menat som en bekvämlighet och medför ingalunda att vi litar på eller stödjer innehållet på sådana tredjepartswebbplatser. Wolverine ansvarar varken för innehållet eller för sekretessrutinerna på dessa tredjepartswebbplatser, som kan samla in och använda information om dig på ett sätt som skiljer från vårt, och använder du sådana tredjepartswebbplatser så gör du det följaktligen helt på egen risk. Vill du veta mer kan du läsa igenom varje tredjepartswebbplats integritetsmeddelande eller integritetspolicy innan du antingen godkänner deras villkor eller använder webbplatserna samt ställa frågor eller framföra synpunkter om deras innehåll till relevanta webbplatsleverantör.

  Det kan också hända att vi använder oss av tredje parter för att samla in statistisk information kring användning av sajten. Detta kan inbegripa användning av kakor, vars syfte vi redan förklarat i tidigare avsnitt.

  Om du bett oss dela uppgifter med tredjepartswebbplatser (såsom sociala mediewebbplatser) så kan det hända att deras servrar inte är säkra. Du ska dessutom veta att trots de åtgärder vi vidtar och de tredje parter vi anlitar så är inte webben riskfri. Följaktligen kan det trots allts hända att utanförstående parter olovligen snappar upp eller kommer åt privata dataöverföringar eller uppgifter.

  Att ansöka om jobb hos oss

  Ansöker du om att jobba hos oss kommer vi att använda den information du tillhandahåller oss för att behandla din ansökan och kontrollera rekryteringsstatistik. Som världsomspännande verksamhet kan det hända att vi överför dina uppgifter utanför ditt bosättningsland samt till andra företag inom koncernen. Vi kommer att be dig gå med på ytterligare sekretessvillkor ifall du ansöker om jobb oss. Så fort en person tagit anställning hos oss kommer vi att sammanställa en fil om hens anställning. Vid detta skede kommer vi att tillhandahålla utförligare information om hur vi lagrar medarbetaruppgifter och vi förväntar oss att man som anställd inom ramen för sin anställning går med på ytterligare sekretessvillkor. Ansöker du om att jobba hos oss genom en tredje part såsom en rekryteringskonsult bör du även läsa igenom dennes integritetspolicy innan du går vidare. Vi uppmuntrar inga oönskade kontakttaganden vare sig direkt eller genom tredje parter – vänligen skicka inga personuppgifter till oss såvida den registrerade inte läst och godkänt denna policy. Det kan hända att vi kvarhåller uppgifter om kandidater som antingen nu eller i framtiden kan vara av intresse för oss, i enlighet med våra riktlinjer om kvarhållande av dokument. Skulle du vilja att vi låter bli ombeds du vänligen att meddela oss om det. Dessutom ombeds du meddela oss om eventuella förändringar i din situation – ifall du exempelvis inte längre är intresserad av att jobba hos oss. Det kan hända att vi använder oss av tredje parter för att få hjälp med att överväga blivande anställda. Det kan till exempel hända att vi använder en tredje parts rekryteringsprogram som omfattas av denna tredje parts integritetspolicy för att få hjälp med att hantera rekryteringsprocessen.

  Personuppgifter och barn

  Barn får inte lämna ut några personuppgifter på vår webbplats utan en förälders eller förmyndares samtycke. Wolverine kommer inte medvetet att samla in några personuppgifter från barn.

  Dina rättigheter, hur du ändrar dina uppgifter & marknadskommunikation

  I den mån som ditt lands lagar tillåter det kan det hända att du har vissa rättigheter med avseende på dina personuppgifter, inklusive utan inskränkningar rätten att på vissa villkor och med vissa undantag få tillgång till, korrigera eller radera de personuppgifter som samlats in om dig, begränsa deras behandling, själv bli bortglömd alternativt göra invändningar mot behandlingen av eller begära dataportabilitet för uppgifterna i fråga. Du kan lämna en begäran med stöd av dessa rättigheter du som registrerad visiting herehar genom att gå till.

  Om du har gått med på det kan det hända att vi kontaktar dig via post, telefon, SMS, text-/bild-/videomeddelande, fax och/eller e-post för att meddela dig om produkter, tjänster, reklamkampanjer, specialerbjudanden och välgörenheter som skulle kunna vara av intresse för dig. Om du hellre slipper ta emot direktreklam från oss kan du när som helst välja att avstå. I den mån som ditt lands lagar tillåter det kan det dessutom hända att du har rätt att göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas i direktreklamssyften. Om du hellre tas bort från vår sändlista får du gärna meddela oss genom att: (a) uppdatera dina kontouppgifter över webben, (b) skicka oss ett e-postmeddelande till e-postadressen DataProtectionOfficer@wwwinc.com med ordet “remove” i ämnesraden, (c) följa instruktionerna för att avprenumerera som finns längst ner i alla marknadsföringsmejl du får från oss. Vänligen se till att ta med ditt namn samt din e-postadress och postadress i all kommunikation och alla meddelanden du skickar oss. Observera att sådana begäranden kan ta upp till fem (5) arbetsdagar för att verkställas.

  Du har också rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsansvarig myndighet.

  Hur du kan kontakta oss

  Har du några frågor eller synpunkter kring denna integritetspolicy eller kring de uppgifter vi lagrar om dig så får du gärna kontakta oss på:

  Data Protection Officer
  Address: Wolverine Europe Limited,
  King’s Place
  90 York Way
  London
  N1 9AG

  Telefon: 020-780-0191

  Telefoon: 020-780-0191

  Email: DataProtectionOfficer@wwwinc.com