Wolverine Europe Retail B.V. – Verkoopvoorwaarden
 
Dernière mise à jour : 10 januari 2018.
 

DOWNLOAD HIER

Inleiding
 
Deze verkoopvoorwaarden (de “Verkoopvoorwaarden”) vormen de voorwaarden waarop Wolverine Europe B.V., ingeschreven in Nederland onder KvK-nummer 34125356 gevestigd te Amsterdam (“Wolverine”, “wij", “ons” of “onze”) producten aan u levert via www.Merrell.com/BE (de “Site”). Ons BTW-nummer is OSS NL808486123B01. BTW geregistreerd in Nederland onder One-Stop Shop (OSS)
 
Wij waarderen uw belangstelling in onze producten en diensten en uw bezoek aan de Site.
 
Overeenkomst
 
Producten kopen
Behalve aan de GEBRUIKSVOORWAARDEN, is de aankoop van producten die wij u via de Site aanbieden (de “Producten”) onderworpen aan deze Verkoopvoorwaarden. Wij verzoeken u de Verkoopvoorwaarden te lezen alvorens producten via de Site te bestellen. In het Kassa-gedeelte van de Site bevestigt U door op de knop “NU KOPEN” te klikken dat u uw bestelling bij ons plaatst en dat u deze Verkoopvoorwaarden aanvaardt. Zonder op deze knop te klikken, en bijgevolg de Verkoopvoorwaarden te aanvaarden, kunt U via de Site geen producten bestellen.
 
Wij adviseren u een kopie van deze Verkoopvoorwaarden af te drukken voor latere raadpleging.
 
Verkoopvoorwaarden
 
NIETS IN DEZE VERKOOPVOORWAARDEN TAST UW WETTELIJKE RECHTEN AAN.
 
1.        De verkoop van Producten via deze Site
 
1.1     De Site is uitsluitend bedoeld voor aankopen met een leveringsadres in België. Wij accepteren geen bestellingen voor leveringen buiten België.
 
1.2     Deze Site is uitsluitend opgezet met het doel Producten te verkopen aan eindgebruikers. U heeft niet het recht om via de Site producten te bestellen met als doel deze weder te verkopen en/of commercieel te exporteren. Wij behouden ons het recht voor om klanten de toegang tot deze Site te weigeren indien wij kunnen aannemen dat zij voor zulke doeleinden bestellingen plaatsen.
 
1.3     Door via deze Site een bestelling te plaatsen bevestigt u dat  :  
 
          1.3.1   U juridisch bekwaam bent bindende contracten aan te gaan  ;
         
          1.3.2   U uw bestelling in België wil laten leveren; en
 
          1.3.3   Vous voulez faire livrer votre commande en Belgique.
 
1.4     De prijzen van de Producten zijn aangeduid in euro, inclusief BTW, maar exclusief de toepasselijke leveringskosten, zoals besproken in onze leveringsinformatie-FAQ. Als op uw bestelling leveringskosten van toepassing zijn, wordt u hierover geïnformeerd tijdens het bestelproces. De aangeduide prijzen en leveringskosten gelden alleen in België. De aangeduide prijzen kunnen steeds gewijzigd worden. Voor uw bestelling geldt de prijs die op het moment dat u uw bestelling plaatst wordt aangeduid.
 
1.5     Hoewel wij al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat alle prijzen op de Site juist zijn, kunnen fouten soms voorkomen. Ingeval een onjuiste prijs aangeduid bij een Product dat u hebt besteld duidelijk te wijten is aan een kennelijke vergissing, zullen wij u per e-mail informeren over de juiste prijs van het Product. In deze e-mail verzoeken wij u te bevestigen of u uw bestelling tegen de nieuwe, juiste prijs wilt verderzetten. Na ontvangst van uw bevestiging, kunnen wij uw bestelling bevestigen overeenkomstig bepaling 2.2. Indien u niet binnen zeven (7) dagen na ontvangst van onze e-mail met de prijscorrectie bevestigt dat u de bestelling wilt plaatsen, zullen we dit opvatten als een intrekking van uw bestelling en zullen we uw betalingsgegevens uit ons systeem verwijderen.
 
1.6     De Producten en hun omschrijving kunnen steeds gewijzigd worden.
 
1.7     De werkelijke kleuren van Producten kunnen als gevolg van ons fotografische procedé verschillen van de kleuren in de afbeeldingen. Verder geven wij geen garantie dat de Site zonder onderbreking beschikbaar zal zijn en wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot verlies of schade die voortvloeit uit deze onbeschikbaarheid.
 
2.        Bestellingen en verkoop
 
2.1     Bestellingen kunnen als volgt via de Site worden geplaatst :         
 
          2.1.1   U dient het Product dat u wilt kopen, toe te voegen aan uw winkelmandje en vervolgens verder te gaan naar het Kassa-gedeelte ;
 
          2.1.2      Als dit de eerste keer is dat u iets op de Site koopt, kunt u nu een account bij ons maken en inloggen met uw inloggegevens; wanneer u al een account bij ons hebt, kunt u uw inloggegevens invoeren om uw account te openen. U kunt uw aankoop ook als gast doen, zonder in te loggen ;
 
          2.1.3   Vervolgens wordt u gevraagd uw klant-, leverings- en betalingsgegevens in te voeren ;
 
          2.1.4   Vervolgens krijgt u een overzicht van de door u ingevoerde gegevens, zodat u kan nakijken of deze correct zijn, en indien nodig deze nog kan corrigeren, alvorens uw bestelling te plaatsen door op de knop “NU KOPEN” te klikken. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw bestelling juist is, voordat u bij ons uw bestelling plaatst ;
 
2.2     Nadat u uw bestelling bij ons hebt geplaatst, verwerken wij de betalingsgegevens die u ons hebt verstrekt om betaling voor uw bestelling te kunnen ontvangen. Nadat wij bevestiging van uw betaling hebben ontvangen, sturen wij u een e-mail waarin wij de aanvaarding van uw bestelling bevestigen.
 
2.3     U dient deze e-mail waarin wij uw bestelling bevestigen, op juistheid te controleren en ons direct te informeren mocht deze fouten bevatten.
 
2.4    Als er problemen zijn met uw bestelling, neemt een medewerker van Wolverine contact met u op.
 
2.5    De eigendom van het product gaat bij levering over op u, en mits we uw betaling voor het product volledig hebben ontvangen.
 
3.         Betaling
 
3.1     Voor alle Producten die u bestelt, kan u te betalen met een creditcard of betaalkaart, zoals Mastercard of VISA. Wij accepteren ook PayPal, bankoverschrijving en IDEAL.
 
3.2     Als de uitgever van uw betaalkaart of onze controledienst de betaling weigert of om welke reden ook niet autoriseert of valideert, zijn wij niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende vertraagde levering of niet-levering van de bestelde producten.
 
3.3     Door ons de benodigde gegevens te verstrekken machtigt u ons uitdrukkelijk om van tijd tot tijd informatie over u door te sturen naar of te verkrijgen van derden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, uw naam, adres, telefoonnummer, betaalkaart- of creditcardgegevens, chequegegevens of kredietwaardigheidsrapporten, om uw identiteit en leveringsadres voor de producten te verifiëren, de geldigheid van uw betaalkaart te controleren en autorisatie te verkrijgen voor uw betaling van de producten.
 
4.         Beschikbaarheid en levering
 
4.1     De levering is beperkt tot adressen in België.
 
4.2     Wij leveren de Producten uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van de e-mail die wij u ter bevestiging van de bestelling sturen, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 
4.3     Alle leveringen zullen worden verzonden per aangetekende post of koerierdienst. Bij aflevering van de producten kan een handtekening voor ontvangst vereist zijn, dus let erop dat u het juiste leveringsadres opgeeft. U dient uw afleveringsbon en al het verpakkingsmateriaal te bewaren en ons klantenserviceteam onverwijld in kennis te stellen, wanneer een van de Producten ontbreekt of beschadigd is (zie bepaling 6 hieronder in geval van producten die bij levering beschadigd blijken te zijn).
 
5.         Herroepingsrecht
 
5.1     U hebt het recht uw aankoop zonder opgave van redenen te herroepen tot veertien (14) dagen na de dag dat deze aan u werd geleverd. Hiervoor geeft u, voordat de voormelde termijn verstreken is, melding van uw wens om te herroepen. Dit kan telefonisch of schriftelijk (bij voorkeur per e-mail of met behulp van het op de Site ter beschikking gestelde herroepingsformulier).
 
5.2     U dient vervolgens de producten onverwijld, en ten laatste binnen de veertien (14) dagen na de dag waarop u ons de herroeping heeft gemeld, aan ons te retourneren overeenkomstig ons reglement voor retourzendingen.
 
5.3     De producten dienen ongedragen te worden geretourneerd en in een staat waaruit blijkt dat ze naar behoren zijn behandeld. U mag schoenen die u van ons hebt ontvangen binnenshuis proberen met sokken aan, vooraleer deze te retourneren. U bent aansprakelijk voor elke schade of waardevermindering van de geretourneerde producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen.
 
5.4     Voor het terugsturen van de producten, verzoeken wij u de in het pakket meegeleverde instructies of de instructies consulteerbaar via de link UW PAKKET RETOUR ZENDEN, op te volgen. In geval van problemen met de retourzending of met het afdrukken van een retouretiket, kunt u contact met ons opnemen op INFO@MERRELL.EU en verzoeken om nadere instructies of een retouretiket. Volg a.u.b. alle instructies nauwgezet op, zodat wij het nodige kunnen doen om de retourzending snel te kunnen afhandelen.
 
5.5     Wij restitueren u, binnen veertien (14) dagen na de dag waarop u ons uw beslissing tot herroeping heeft doorgegeven, het volledige bedrag (inclusief de leveringskosten) dat u voor de geretourneerde Producten aan ons betaalde, desgevallend verminderd met de verschuldigde retourvergoeding als u gebruik heeft gemaakt van onze retourservice.
 
Wij kunnen wachten met de restitutie tot wij de producten hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u ons de producten heeft teruggezonden
 
6.         Levering van onjuiste of defecte producten
 
6.1     Indien een geleverd product bij de levering niet overeenstemt met deze waarvan wij de bestelling hebben aanvaard, of indien het product bij levering reeds defect of beschadigd is, heeft u het recht om deze te retourneren. Indien uit ons nazicht blijkt dat uw retournering van het product gerechtvaardigd is, en mits het geretourneerde product verkeert in de staat als geleverd en in de oorspronkelijke doos werd teruggezonden, zullen wij het repareren, vervangen (indien hetzelfde product leverbaar is) of het betaalde bedrag inclusief de leveringskosten die u voor dit Product betaalde, restitueren. In dit geval nemen we ook de kosten van de retourzending voor onze rekening op voorwaarde dat u deze heeft geretourneerd overeenkomstig ons reglement voor retourzendingen.
 
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie voor consumentengoederen.
 
6.2     Voor het retourneren van producten, verzoeken wij u de in het pakket meegeleverde instructies of de instructies onder UW PAKKET RETOUR ZENDEN op te volgen. In geval van problemen met de retourzending of met het afdrukken van een retouretiket kunt u contact met ons opnemen op info@merrell.eu en verzoeken om nadere instructies of een retouretiket 
 
6.3     In het geval uw retourzending niet gerechtvaardigd of door ons geautoriseerd is, is het is uw verantwoordelijkheid om de producten weer op te halen uit ons magazijn. Dit betreft bijvoorbeeld Producten die zijn geretourneerd omdat ze defect zouden zijn, maar die vervolgens bij nazicht niet defect bleken te zijn. Wij behouden ons ook het recht voor deze producten voor uw rekening aan u te retourneren.
 
7.        Terugbetaling
 
7.1     Wanneer u de producten hebt betaald met een betaalkaart, vindt de terugbetaling plaats middels terugstorting op de betaalkaartrekening waarvan het bedrag oorspronkelijk is afgeschreven.
 
7.2          Behoudens de terugbetaling voorzien in bepaling 5.5, worden terugbetalingen uitgevoerd binnen dertig (30) werkdagen nadat uw recht op terugbetaling vaststaat.
 
8.         Aansprakelijkheid voor geleverde producten
 
8.1     Wij garanderen u dat de Producten van degelijke kwaliteit zijn en redelijk geschikt zijn voor het doel waarvoor dit soort producten gewoonlijk wordt geleverd.  
 
8.2     Behoudens in de gevallen voorzien in bepaling 8.5, is onze aansprakelijkheid voor door u als gevolg van onze niet-nakoming van onze verplichtingen geleden schade strikt beperkt tot de koopprijs van het door u gekochte product en de eventuele voorzienbare schade die uit onze niet-nakoming kan voortvloeien. Onder voorzienbare schade wordt verstaan de schade zoals kan worden voorzien op het moment dat uw bestelling door ons wordt aanvaard.
 
8.3     Behoudens in de gevallen voorzien in bepaling 8.5, zijn wij niet aansprakelijk voor indirecte schade die niet te voorzien was, met inbegrip van, doch niet beperkt tot:
 
          8.3.1   derving van inkomsten of omzetverlies  ;
 
          8.3.2   verlies van bedrijfsactiviteiten  ;
 
          8.3.3   winstderving of verlies van contracten  ; of
 
          8.3.4   verlies van geanticipeerde besparingen.
 
8.4     Behoudens in de gevallen voorzien in bepaling 8.5, zijn wij niet aansprakelijk voor de vertraagde nakoming of niet-nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van deze Verkoopvoorwaarden als gevolg van een oorzaak die redelijkerwijs buiten onze controle valt (overmacht), met inbegrip van, doch niet beperkt tot: overheidsoptreden, oorlog, brand, overstroming, explosie, storing in IT- of telecommunicatiediensten en stakingen.
 
8.5    Wij sluiten onze aansprakelijkheid niet uit noch beperken wij deze  :
 
          8.5.1   voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van ons handelen of onze nalatigheid  ;
         
          8.5.2   voor fraude of bedrog  ;
 
          8.5.3  voor schade veroorzaakt door opzet, grove schuld (van ons en van onze aangestelden of lasthebbers), of, behoudens overmacht, de niet-uitvoering van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt ;
 
          8.5.4   inzake de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken.
 
9.          Kennisgevingen
 
Alle door u aan ons te geven kennisgevingen dienen te worden gericht aan Wolverine op info@merrell.eu of Postbus 30024, 3001 DA Rotterdam, Nederland. Wij kunnen kennisgevingen aan u richten naar het e-mail- of postadres dat u ons bij het plaatsen van een bestelling opgeeft. Kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen en naar behoren te zijn bezorgd 24 uur na verzending van een e-mail of drie dagen na de datum waarop een brief op de bus is gedaan.
 
10.      Volledige overeenkomst
 
Deze Verkoopvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons betreffende uw bestelling en aankoop van Producten via de Site.
 
11.       Deelbaarheid
 
Indien een bepaling in deze Verkoopvoorwaarden door een rechter nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, wordt deze gescheiden van de rest van deze Verkoopvoorwaarden, die onverminderd van kracht zullen blijven.
 
12.       Afstand van recht
 
Het niet of niet tijdig uitoefenen door ons van onze bevoegdheden, rechten of rechtsmiddelen op grond van deze Verkoopvoorwaarden, zal niet leiden tot afstand daarvan, en ook zal een afzonderlijke of gedeeltelijke uitoefening van deze bevoegdheden, rechten of rechtsmiddelen enige andere of verdere uitoefening daarvan niet in de weg staan.
 
13.      Rechten van derden
 
Personen die geen partij zijn bij een overeenkomst die onderworpen is aan de Verkoopvoorwaarden tussen u en ons, zijn niet gerechtigd bepalingen daarin af te dwingen, tenzij deze Verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk voorzien in dergelijke rechten.
 
14.      Wijzigingen
 
U bent onderworpen aan de Verkoopvoorwaarden die gelden op het moment dat u Producten bij ons bestelt, tenzij een verandering van deze Verkoopvoorwaarden wettelijk of van overheidswege is vereist (in welk geval die wijziging van toepassing is op eerder door u geplaatste bestellingen).
 
15.      Toepasselijk recht

Deze Verkoopvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn bevoegd kennis te nemen van elk geschil dat ontstaat op grond van of in verband met deze Verkoopvoorwaarden.
 
16.      Gebruik van uw persoonsgegevens
 
Wij verzoeken u de bepalingen van het PRIVACYBELEID te lezen dat belangrijke informatie bevat over het gebruik van de persoonsgegevens die u bij gebruik van deze Site verstrekt.