Wolverine World Wide, Inc. Privacybeleid

Laatst Bijgewerkt: 01 December 2022

Inleiding

Wolverine World Wide, Inc. respecteert uw privacy, en weet dat u geeft om de manier waarop informatie over u verzameld en gebruikt wordt. Dit privacybeleid (“privacybeleid” of het “beleid”) van Wolverine World Wide, Inc. en zijn dochterondernemingen (collectief “Wolverine World Wide” of “Groep”, “Wolverine”, “ons”, “wij”, alsmede Wolverine World Wide Europe Limited, Wolverine Europe Limited, Wolverine Europe B.V., Krause Global B.V. en Wolverine Europe Retail Limited) beschrijft het soort persoonlijke informatie dat wij zullen verzamelen van personen die bepaalde internetwebsites bezoeken die het eigendom zijn van of beheerd worden door Wolverine World Wide (de “website”). Het geeft tevens een beschrijving van de manier waarop we die informatie gebruiken.

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit privacybeleid, dan moet u deze website niet meer gebruiken. Elke keer dat u de website gebruikt, zal de meest actuele versie van het privacybeleid van toepassing zijn. We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment dit privacybeleid te wijzigen. Dienovereenkomstig moet u, wanneer u de website gebruikt, de datum van dit privacybeleid controleren (dat bovenaan zal verschijnen) en eventuele wijzigingen doorlezen die sinds de laatste versie gemaakt zijn. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen die in het privacybeleid zijn aangebracht, dan moet u deze website niet meer gebruiken; u kunt er echter gerust op zijn dat we de gegevens die we eerder over u verzameld hebben, alleen zullen gebruiken op de manieren zoals vastgesteld in het privacybeleid dat van kracht was op het moment dat de relevante persoonlijke informatie werd verzameld. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke informatie op elk gewenst moment intrekken door hier te bezoeken.

De informatie die wij verzamelen

Wolverine verzamelt persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt via de website, en deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Transactiegegevens – uw contactgegevens, de producten waar u geïnteresseerd in bent, uw inkoopvoorwaarden, uw financiële informatie waaronder creditcard of andere betalingsgegevens;

 • Antwoorden in enquêtes – informatie die u verstrekt door te reageren op een enquête op de website, via een app of e-mail, telefonisch of anderszins;

 • Persoonlijke informatie – uw naam, functie, bedrijfsnaam, afdeling, e-mailadres, fysiek postadres, telefoonnummer(s), registratienaam en -nummer, wachtwoorden, geboortedatum;

 • Professionele informatie – zoals uw werkverleden, functieomschrijving en gerelateerde informatie.

 • Communicatie met vertegenwoordigers van de klantenservice (via een online chat, online formulier, e-mail of anderszins)

 • In dit privacybeleid betekent "persoonsgegevens" alle informatie over u waarmee u persoonlijk zou kunnen worden geïdentificeerd, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, e-mailadres, postadres of ander adres, financiële gegevens, telefoon- of mobiele nummers, registratienaam en -nummer, wachtwoorden, geboortedatum, de inhoud van uw communicatie met ons, wesite-interacties en uw bestelgeschiedenis.

  Behalve met betrekking tot sollicitaties of werknemers van Wolverine en alleen voor zover vereist door de wet, vragen wij u niet om gevoelige persoonlijke informatie te verstrekken (zoals informatie over uw gezondheid, politieke of religieuze overtuigingen, vermeende of gepleegde strafbare feiten, of seksuele geaardheid).

  Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, zal alleen worden gebruikt overeenkomstig de bepalingen van dit privacybeleid.

  Verstrek geen informatie wanneer u niet wilt dat Wolverine over deze informatie beschikt.

  Hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen

  (a) Van u

  Wij ontvangen en slaan persoonlijke informatie op wanneer u een bezoek brengt aan de website of wanneer u ons op een andere manier informatie geeft door, inclusief maar niet beperkt tot, uw registratie bij ons, uw aankoop, het ontvangen van een dienst verstrekt door ons, of door deel te nemen aan een wedstrijd, prijstrekking of promotie die door ons gesponsord wordt, of door het verstrekken van een productbeoordeling.

  (b) Door het gebruik van cookies

  Bovendien kunnen wij gebruikmaken van “cookies” om gegevens te verzamelen met betrekking tot uw algemene internetgebruik en specifiek het gebruik van de website. Een samenvatting van de cookies die op deze website worden gebruikt, inclusief gedetailleerde informatie, is hier beschikbaar.

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites worden overgebracht naar de webbrowser van uw computer voor opslag op de harde schijf van uw computer. Door het gebruik van cookies kunnen we het aantal unieke en terugkerende bezoekers van de website achterhalen. We kunnen cookies gebruiken om de activiteit op de website te meten, waardoor we de navigatie op onze website kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen cookies op de website informatie bevatten (zoals een unieke gebruikers-ID), die bijhoudt welke pagina's van de website u bezocht heeft en welke producten u bekeken of opgezocht heeft. Deze informatie stelt ons in staat om updates te creëren die uw ervaring zullen verbeteren. En tot slot kunnen we cookies gebruiken voor het identificeren van uw IP-adres, browserversie, aantal bezoeken, en vergelijkbare gegevens met betrekking tot uw navigatie van het internet en de website.

  Bepaalde delen van de website zullen niet functioneren als u het ontvangen van cookies niet ingeschakeld heeft. U kunt uw browser instellen om bepaalde of alle cookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden. Als u het ontvangen van cookies uitschakelt of weigert, zult u niet in staat zijn om elk deel van de website te gebruiken.

  Er staat een mededeling op onze startpagina waarin beschreven wordt hoe we cookies gebruiken en die tevens een link bevat naar het beleid. Als u deze website gebruikt nadat deze melding aan u is getoond, gaan we ervan uit dat u instemt met ons gebruik van cookies voor de doeleinden zoals die staan beschreven in het beleid. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u uw browserinstellingen wijzigen zodat de cookies niet geaccepteerd worden. Als u dit doet, moet u er rekening mee houden dat u een deel van de functionaliteit van deze website kunt verliezen. Ga voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt uit schakelen naar bijv. de website van de UK Information Commissioner over cookies: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies.

  (c) Door gebruik te maken van pixeltags

  Een pixeltag, ook wel bekend als een transparante GIF of webbaken, is een onzichtbare tag die geplaatst wordt op bepaalde pagina's van de website maar niet op uw computer. Wanneer u deze pagina's opent, genereren de pixeltags een generieke melding van dat bezoek. Ze functioneren meestal in combinatie met cookies, en registreren wanneer een bepaalde computer een bepaalde pagina bezoekt. Als u het ontvangen van cookies uitgeschakeld heeft, zal de pixeltag eenvoudig een anoniem websitebezoek detecteren.

  We kunnen externe serviceproviders vragen om namens ons cookies en pixeltags te gebruiken voor het verzamelen van bepaalde informatie.

  Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruike

  We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor de uitvoering van ons contract met u voor het leveren van de diensten en producten van Wolverine die de volgende doeleinden kunnen bevatten:

   1. het verwerken van de registratie van uw on-line account alsmede het onderhouden van uw on-line account
   2. het verwerken en voltooien van bestellingen die u bij ons geplaatst heeft
   3. het verstrekken en personaliseren van onze dienstverlening
   4. het controleren, ontwikkelen en verbeteren van de website alsmede uw ervaring op de website
   5. het versturen van informatie (indien u hiervoor toestemming gegeven heeft) per e-mail/post/sms/telefoon over bestaande en nieuwe producten, aanbiedingen of diensten van de Groep, informatie of diensten die u bij ons heeft aangevraagd, of waarvan we denken dat ze u wellicht zullen interesseren
   6. het analyseren en controleren van consumenten- en klantenactiviteiten en het uitvoeren van ander onderzoek
   7. het verwerken en afhandelen van vragen of klachten die u eventueel mocht hebben
   8. het beschikbaar stellen van productbeoordelingen op de website
   9. het publiceren van de uitkomst van competities, prijstrekkingen of andere promoties
   10. het voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen
   11. het voorkomen of opsporen van criminaliteit of inbreuken van onze gebruiks- of verkoopvoorwaarden
   12. het ontwikkelen van een kennisbank met betrekking tot onze websitegebruikers en klanten
   13. het verstrekken van informatie over wijzigingen met betrekking tot onze dienstverlening of om u informatie te geven over de producten of diensten die bij ons gekocht zijn
   14. het leveren van informatie, diensten of ondersteuning die door u aangevraagd wordt alsmede gerelateerde naverkoopdiensten
   15. het identificeren van u als persoon en om u van tijd tot tijd te benaderen met updates over producten of diensten*
   16. het verzenden van berichten die nuttig zouden kunnen zijn voor de dienstverlening die wij leveren
   17. het beheren van onze relatie en het uitvoeren van de daarmee verband houdende administratie
   18. het promoten van onze diensten of de diensten van onze partners, onder meer met behulp van e-mails, sociale media-platformen, en andere reclameplatformen
   19. het vergelijken van informatie voor nauwkeurigheidsdoelen, en het verifiëren van informatie met derden*
   20. het beschermen van onze IT-systemen en -diensten tegen ongeoorloofde of onwettige toegang en misbruik*
   21. het detecteren, onderzoeken en voorkomen van activiteiten waarvan we denken dat ze mogelijk illegaal, onwettig of schadelijk zouden kunnen zijn en om ons privacybeleid en/of onze gebruiks- of verkoopvoorwaarden af te dwingen of voor een ander doel waarnaar hierin of daarin verwezen wordt*
   22. het uitvoeren van onderzoek, inclusief marktonderzoek, statistisch onderzoek met betrekking tot het webverkeer, de verkoop en andere commerciële informatie op de website, om ons te helpen de dienstverlening die we u bieden te verbeteren en om de website aan te passen

  Kortom, wij verwerken uw persoonlijke gegevens wanneer we daar uw toestemming voor hebben of wanneer dit anderszins nodig is:

 • voor de uitvoering van ons contract met u voor het leveren van diensten en producten van Wolverine of om voorbereidende stappen te ondernemen met betrekking tot uw verzoek;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; of
 • voor de doeleinden van legitieme belangen die door ons of namens ons door een derde partij worden nagestreefd.
 • Een legitiem belang is wanneer we een zakelijke of commerciële reden hebben om uw informatie te gebruiken, zolang uw eigen rechten en belangen dit belang niet ongedaan maken. Onze legitieme belangen zijn hierboven met een “*” aangegeven, en we zijn van mening dat we voldoende controle- en beveiligingsmaatregelen hebben geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw rechten en belangen niet onredelijk zullen worden aangetast.

  U kunt op elk gewenst moment bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw informatie, waarna we zullen stoppen met het verwerken van de persoonlijke gegevens, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn die uw rechten en belangen overtreffen, of omdat we de gegevens nodig hebben om juridische claims vast te kunnen stellen, uit te voeren of te verdedigen. Raadpleeg hieronder Openbaarmaking van uw persoonlijke informatie.

  Openbaarmaking van uw persoonlijke informatie

  Informatie over onze klanten en websitebezoekers is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering en ons bedrijf zal deze informatie niet aan anderen verkopen. We zullen persoonlijke informatie alleen delen zoals hieronder staat beschreven:

   1. Met Wolverine-bedrijven, inclusief dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, evenals hun vertegenwoordigers en werknemers, en binnen al onze merken.
   2. Aan onze zakenpartners. Als u bijvoorbeeld via de website goederen koopt, zoals bij elke andere detailhandelaar, moeten we in het kader van betalingsdoeleinden, creditcardinformatie verstrekken aan onze creditcardverwerker en authenticator, alsmede uw naam en het adres van het bedrijf dat onze goederen zal verzenden. Evenzo kunnen we, om de aangeboden producten en diensten te verbeteren, persoonlijke informatie delen met ontwerpers, fabrikanten, distributeurs, licentiehouders, marketing- en reclamepartners, en partijen die ondersteunende diensten leveren voor de website. In alle gevallen zullen we de informatie die gedeeld wordt met partners en verkopers beperken tot hetgeen nodig is voor de uitvoering van die functies. Het is de derde partij echter niet toegestaan om deze gegevens voor een ander doel te gebruiken.
   3. Aan een derde partij wanneer u ons gevraagd heeft om uw persoonlijke gegevens met hen te delen – zoals Facebook of een andere sociale media-website wanneer u ons gevraagd heeft om uw account te koppelen. Indien u kiest voor Klarna termijnbetaling als betalingsoptie, moeten wij Klarna bepaalde persoonsgegevens over u verstrekken, zoals uw contactgegevens en bestellingsgegevens, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsopties en deze voor u kan aanpassen. Deze informatie wordt door Klarna behandeld in overeenstemming met toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en Klarna’s privacybeleid. Algemene informatie over Klarna vindt u hier.
   4. Indien we persoonlijke informatie moeten verstrekken in antwoord op activiteiten van een wetshandhavingsinstantie of een ander verzoek van een overheids- of regelgevende instantie, of indien anders vereist of toegestaan door de wet, in de landen waar we dochterondernemingen hebben.
   5. Om ons contract- of eigendomsrecht af te dwingen, of in verband met feitelijke of voorgestelde rechtszaken, of wanneer anderszins noodzakelijk om ons eigendom, veiligheid, personeel en eventuele andere rechten of belangen, te beschermen.
   6. Als gevolg van een verkoop of fusie van een of meer van onze activa of een afsplitsing van een divisie. Uw persoonlijke informatie, als een waardevol bezit, kan worden overgedragen aan de koper, zelfs als deze niet in dezelfde branche werkzaam is. Onze klantendatabase kan afzonderlijk van de rest van het bedrijf worden overgedragen, ofwel in zijn geheel of in delen. Potentiële kopers en hun adviseurs hebben mogelijk beperkte toegang tot gegevens als onderdeel van het verkoopproces. Het gebruik van uw persoonlijke informatie zal echter onderworpen blijven aan dit privacybeleid. Evenzo kan uw persoonlijke informatie worden doorgegeven aan rechtsopvolgers in het onwaarschijnlijke geval van liquidatie of faillissement, of wanneer het bedrijf onder curatele gesteld wordt.

  We kunnen ook informatie in geaggregeerde vorm gebruiken en openbaar maken (zodat individuele klanten niet geïdentificeerd kunnen worden) voor marketing-, strategische ontwikkeling en andere doeleinden.

  Houd er rekening mee dat wanneer u informatie openbaar op de website deelt, bijvoorbeeld door een opmerking bij een blogbericht of een productbeoordeling, dit geïndexeerd kan worden door zoekmachines, met inbegrip van Google, wat betekent dat de informatie openbaar gemaakt kan worden.

  U heeft mogelijk onze website geopend via een hyperlink op de website van een van onze handelspartners. Indien dit het geval is, dan gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke en koopinformatie, inclusief gedragspatronen, gedeeld worden met die handelspartner in overeenstemming met onze contractuele relatie met hen.

  Waar zijn uw gegevens en waar worden deze verwerkt?

  De persoonlijke informatie die u via de website verstrekt, wordt verwerkt door Wolverine World Wide, Inc. in de Verenigde Staten en kan overgedragen worden aan andere leden van de Groep of aan andere derde partijen zoals beschreven in de voorgaande paragraaf. Als u bijvoorbeeld een aankoop doet via onze website, dan zal uw persoonlijke informatie overgedragen worden aan leden van de Groep en aan onze verkopers in Nederland en het Verenigd Koninkrijk zodat uw bestelling vervuld kan worden en wij u kunnen helpen met eventuele vragen over die bestelling. Sommige van de bedrijven of andere derde partijen aan wie uw persoonlijke informatie zal worden bekendgemaakt, inclusief leden van Wolverine World Wide en onze leveranciers of serviceproviders, bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte, in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau voor persoonlijke informatie bieden. Hieronder vallen tevens de Verenigde Staten. Of de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, verwerkt wordt door Wolverine, of door onze leveranciers binnen de EER of daarbuiten, we zullen maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie een beschermingsniveau heeft dat van ons vereist wordt krachtens dit beleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Als u ons gevraagd heeft om gegevens te delen met websites van derde partijen (zoals sociale media-websites), dan kan het zijn dat hun servers niet beveiligd zijn. Houd er ook rekening mee dat het internet niet veilig is, ondanks de maatregelen die door ons en de ingeschakelde derde partijen getroffen zijn. Dientengevolge kunnen anderen niettemin op onwettelijke wijze intermissies of gegevens onderscheppen of gebruiken.

  Als u ervoor kiest om aankopen op deze site via PayPal te betalen, zal uw betaling worden beheerd door PayPal, dat de transactie zal beheren. Wij hebben geen toegang tot uw betalingsinformatie.Het privacybeleid van PayPal is hier beschikbaar.

  Beveiliging en retentie van uw persoonlijke informatie

  De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons, en we doen er alles aan om uw klantinformatie zorgvuldig te behandelen. We nemen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van uw persoonlijke informatie te voorkomen en onopzettelijk verlies of vernietiging van, of schade aan uw persoonlijke informatie tegen te gaan. Wij volgen de algemeen aanvaarde branchenormen om de aan ons verstrekte persoonlijke informatie te beschermen, zowel tijdens de overdracht als wanneer ze door ons ontvangen zijn. We hebben bijvoorbeeld technologieën geïmplementeerd (zoals encryptiesoftware, beveiligde servers en firewalls) bedoeld om het risico van onbedoelde vernietiging of verlies te verminderen, of de ongeoorloofde openbaarmaking of toegang tot dergelijke persoonlijke informatie te voorkomen, al naar gelang de aard van de betreffende gegevens. Geen enkele verzendmethode via het internet, of methode voor elektronische opslag is echter 100% veilig. Daarom is, ondanks het feit dat wij van mening zijn dat de geïmplementeerde maatregelen onze kwetsbaarheid voor beveiligingsproblemen zal verminderen tot een niveau dat passend is voor het soort gegevens, kunnen we echter geen garantie bieden met betrekking tot de veiligheid van gegevens die u ons online verstrekt, en door de voorwaarden van dit privacybeleid te accepteren door gebruik te maken van de website accepteert u de inherente risico's van online openbaarmaking van gegevens en gaat u ermee akkoord dat in geen enkel geval Wolverine aansprakelijk gesteld kan worden voor een inbreuk op de beveiliging of voor ongeoorloofde inbreuk door derden, tenzij dit te wijten is aan onze nalatigheid of opzettelijk verzuim.

  We hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om onze gebruikersdatabase te beschermen en de toegang tot deze database is beperkt. Het blijft echter uw verantwoordelijkheid om:

 • Wanneer u een gebruikersaccount voor de website heeft:
  • - uit te loggen of de website af te sluiten wanneer u deze niet gebruikt
   - ervoor te zorgen dat niemand anders de website gebruikt wanneer uw apparaat aangemeld is op de website (waaronder wanneer u ingelogd bent via een mobiel apparaat, wifi of via een gedeelde toegangsverbinding die u gebruikt)
   - uw wachtwoord of andere toegangsinformatie geheim te houden. Uw wachtwoord en inloggegevens zijn persoonlijk en mogen niet aan anderen worden verstrekt of gebruikt om bijvoorbeeld gedeelde toegang via een netwerk mogelijk te maken. U moet een wachtwoord voor de website gebruiken dat uniek is. Gebruik nooit hetzelfde wachtwoord dat u gebruikt voor een andere website of een e-mailaccount.

 • Om een goede internetbeveiliging te waarborgen. Als bijvoorbeeld uw e-mailaccount of Facebook-account gehackt is, kan dit toegang geven tot uw account bij ons indien u ons, via deze accounts, details en/of toestemming heeft gegeven. Als uw e-mailaccount gehackt wordt, kan het gebruikt worden om een verzoek in te dienen om een wachtwoord opnieuw in te stellen zodat toegang tot uw account bij ons verkregen kan worden. U moet al uw accountgegevens veilig bewaren. Als u denkt dat een van uw accounts gehackt is, moet u uw accountgegevens bij ons wijzigen, en er in het bijzonder voor zorgen dat een account dat gehackt is, geen toegang verleent tot uw account bij ons. U moet ons ook zo snel mogelijk hierover informeren zodat we u kunnen helpen om te proberen uw account veilig te houden en, indien nodig, anderen die getroffen zou kunnen worden over de situatie te informeren.
 • We zullen uw persoonlijke informatie bewaren zo lang als nodig is voor de verwerkingsdoeleinden waarvoor de informatie werd verzameld, verwerkt en/of gebruikt en voor alle andere verwante doeleinden (bijvoorbeeld bepaalde transactiegegevens en correspondentie kunnen bewaard worden tot de tijdslimiet voor claims met betrekking tot de transactie is verlopen of om te voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot het bewaren van dergelijke gegevens). Als dus informatie voor twee doeleinden wordt gebruikt, dan zullen we de informatie bewaren totdat het doel met de langste termijn verloopt; maar we zullen het gebruik voor het doel met een kortere termijn stopzetten zodra die termijn afgelopen is. We beperken de toegang tot uw persoonlijke informatie tot die personen die het voor het relevante doel nodig hebben. Onze bewaartermijnen zijn gebaseerd op zakelijke behoeften en uw persoonlijke informatie die niet langer nodig is, wordt onomkeerbaar geanonimiseerd (en de geanonimiseerde informatie kan worden bewaard) of op een veilige manier vernietigd.

  Andere websites

  De website kan links bevatten naar websites van detailhandelaren of andere derde partnerbedrijven (“websites van derden”) die (1) niet gelieerd zijn aan Wolverine, (2) zich buiten onze controle bevinden, en (3) niet onder dit privacybeleid vallen. Links naar de websites van derden worden alleen voor uw gemak aangeboden en de opname van een link impliceert geen betrouwbaarheid en/of goedkeuring door ons met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites van derden. Wolverine is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of de privacypraktijken van websites van derden, die mogelijk informatie over u verzamelen en gebruiken op een manier die verschilt van de onze en dienovereenkomstig is het gebruik van dergelijke websites van derden geheel op eigen risico. Voor relevante informatie moet u de privacyverklaringen of het beleid inzien van de websites van derden voordat u akkoord gaat met hun voorwaarden of voordat u de websites gebruikt en u moet eventuele vragen of opmerkingen over hun inhoud richten aan de betreffende websiteprovider.

  We kunnen ook gebruikmaken van derde partijen om statistieken te verzamelen over het gebruik van de website. Dit kan het gebruik van cookies inhouden, waarvan het doel hierboven is uitgelegd.

  Als u ons gevraagd heeft om gegevens te delen met websites van derde partijen (zoals sociale media-websites), dan kan het zijn dat hun servers niet beveiligd zijn. Houd er ook rekening mee dat het internet niet veilig is, ondanks de maatregelen die door ons en de ingeschakelde derde partijen getroffen zijn. Dientengevolge kunnen anderen niettemin op onwettelijke wijze intermissies of gegevens onderscheppen of gebruiken.

  Solliciteren

  Als u bij ons komt solliciteren, zullen wij de informatie die u verstrekt gebruiken om uw sollicitatie te verwerken en om toezicht te houden op onze wervingsstatistieken. Als wereldwijd bedrijf kunnen we uw gegevens naar een locatie buiten uw eigen land overdragen en naar andere bedrijven in onze Groep. We zullen u vragen om akkoord te gaan met aanvullende privacyvoorwaarden als u solliciteert naar een baan bij ons. Zodra iemand bij ons in dienst treedt, zullen we een dossier samenstellen met betrekking tot hun tewerkstelling. Op dat moment zullen we u meer details geven over de manier waarop we werknemersgegevens behouden en we verwachten van de werknemer dat hij/zij de aanvullende privacyvoorwaarden accepteert als onderdeel van hun dienstverband. Als u solliciteert via een derde partij, zoals een wervingsadviseur, dan moet u ook hun privacybeleid raadplegen alvorens u met de sollicitatie verder gaat. We moedigen ongevraagd contact zoeken niet aan, noch direct of via derde partijen. Stuur ons geen persoonlijke gegevens tenzij de betrokkene dit beleid heeft gelezen en ermee instemt. We kunnen de gegevens bewaren van kandidaten die mogelijk interessant voor ons zouden kunnen zijn, nu of in de toekomst, in overeenstemming met onze richtlijnen voor het bewaren van bestanden. Laat het ons weten als u niet wilt dat wij dit doen. Laat het ons eveneens weten als uw omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld als u niet langer door ons beschouwd wilt worden als werkzoekende. We kunnen gebruikmaken van derde partijen om ons te helpen potentiële kandidaten te overwegen. We kunnen bijvoorbeeld rekruteringssoftware gebruiken van een derde partij om ons te helpen bij het beheer van het rekruteringsproces, en waarbij het gebruik van de software onderworpen is aan het privacybeleid van die derde partij.

  Persoonlijke informatie en kinderen

  Zonder de toestemming van een ouder of voogd, mag geen persoonlijke informatie door kinderen via onze website worden verstrekt. Wolverine zal niet bewust persoonlijke informatie van kinderen verzamelen of gebruiken.

  Uw rechten, hoe u uw gegevens- en marketingcommunicatie kunt wijzigen

  Voor zover toegestaan door de wetten van uw land, heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, waaronder, zonder beperking, het recht op toegang, corrigeren, verwijderen, beperken, wissen, of het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking ervan, of u kunt gegevensportabiliteit aanvragen van de persoonlijke informatie die over u verzameld is, met enkele voorwaarden en uitzonderingen. U kunt een verzoek indienen op basis van deze rechten door hier te bezoeken.

  Als u toestemming heeft gegeven, kunnen wij contact met u opnemen via e-mail, telefoon, sms, tekst/afbeelding/videoboodschap, fax en/of e-mail over producten, diensten, promoties, speciale aanbiedingen, en goede doelen die voor u interessant zouden kunnen zijn. Als u liever geen directe marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, dan kunt u zich op elk gewenst moment afmelden. Bovendien, voor zover toegestaan door de wetten van uw land, heeft u mogelijk het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden. Als u liever van onze mailinglijst wordt verwijderd, laat ons dat dan weten door: (a) uw accountgegevens online te updaten, (b) ons een e-mail te sturen via DataProtectionOfficer@wwwinc.com met het woord “remove” (verwijder) in de onderwerpregel, (c) de instructies voor afmelding op te volgen die zich bevinden onderaan de marketing-e-mails die u van ons ontvangt. Zorg ervoor dat alle communicatie uw volledige naam, e-mailadres, postadres en een bericht bevat. Houd er rekening mee dat de verwerking van dergelijke verzoeken maximaal vijf (5) werkdagen kan duren.

  U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

  Contact opnemen

  Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit privacybeleid of de gegevens die wij over u bewaren, neem dan contact met ons op:

  Data Protection Officer [Functionaris gegevensbescherming]
  Adres: Wolverine Europe Limited,
  King’s Place
  90 York Way
  London
  N1 9AG

  Telefoon: 020-780-0191

  Email: DataProtectionOfficer@wwwinc.com