Wolverine World Wide, Inc. - Privatinformationspolicy

Last Updated: 1 March, 2011

Introduktion

Wolverine World Wide, Inc. respekterar ditt privatliv, och förstår att du bryr dig om hur information om dig samlas in och används. Denna Privatinformationspolicy (”Privatinformationspolicy”) för Wolverine World Wide, Inc. och dess dotterbolag (samlat, ”Wolverine World Wide” eller ”Grupp”, ”Wolverine”, ”oss”, ”vi”, och inklusive Wolverine Europe Retail B.V.) beskriver de olika typer av personlig information som vi samlar in från de personer som besöker vissa Internet sidor vilka ägs eller drivs av Wolverine World Wide, inkluderande www.Merrell.com/SE (”Webbsidan”) samt hur vi använder sådan information. 

Genom att använda denna Webbsida, ger du ditt uttryckliga medgivande till vår använding av din Personliga Information i enlighet med denna Privatinformationspolicy. Använd inte denna sida om du inte accepterar villkoren i denna Privatinformationspolicy. Varje gång du använder denna sida, kommer den senaste versionen av Privatinformationspolicyn att gälla. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna Privatinformationspolicy. Därför bör du, varje gång du använder Webbsidan, kontrollera datumet (vilket står högst upp) på denna Privatinformationspolicy och gå igenom om några ändringar har gjorts sedan den förra versionen. Använd inte denna sida om du inte accepterar gjorda ändringar i denna Privatinformationspolicy; dock kan du känna dig trygg med att information vilken tidigare är insamlad från dig endast kommer att användas på sådant sätt som meddelats genom den Privatinformationspolicy vilken var gällande då relevant Personlig Information samlades in. 

Vilken information samlas in?

Med “Personlig Information” i denna Privatinformationspolicy förstås all information från dig genom vilken du kan bli identifierad, inkluderande men inte uteslutande, information om ditt namn; e-mail adress; post- eller annan adress; ekonomisk information; telefon eller mobiltelefonnummer; registreringsnamn- och nummer; lösenord; födelsedatum och din köphistorik. 

Vi kräver inte att du ska tillhandahålla känslig information (som till exempel information om din hälsa, politisk eller religös tro, brott du är eller har varit misstänkt för eller vilka du har begått, och inte heller sexuell läggning).

All Personlig Information vilken du delger oss kommer att användas i enlighet med denna Privatinformationspolicy.

Vänligen lämna inte sådan information som du inte vill att Wolverine ska ha tillgång till.

Hur vi samlar in din Personliga Information

Vi samlar in Personlig Information på följande sätt:

 1. Från dig

Vi tar emot och lagrar all Personlig Information som du för in på Webbsidan eller ger oss på något annat sätt, inkluderande men inte uteslutande genom registrering hos oss, genom köp du gör hos oss, då du mottar en tjänst utförd av oss, eller genom att du deltar i en tävling, prisdragning eller marknadsföringsaktivitet sponsrad av oss eller genom att du tillhandahåller en produktutvärdering.

 1.  Genom att använda cookies

Dessutom, kan vi använda ”cookies” för att samla information som relaterar till din generella användning av Internet och ditt specifika användande av Webbsidan.

Cookies är små textfiler som webbsidor överför till din dators webbrowser för lagring på din dators hårddisk. Cookies medger oss även att räkna unika och återkommande besökare till Webbsidan. Vi kan komma att använda cookies för att mäta aktivitet på Webbsidan, vilket gör att vi kan förbättra navigationen på vår Webbsida. Cookies på Webbsidan kan utöver detta innehålla information (såsom unikt användar ID) som spårar de sidor du har besökt på Webbsidan samt de produkter du har tittat på och sökt efter. Denna information gör att vi kan göra uppdateringar för att förhöja din upplevelse. Till slut, så kan vi använda cookies för att identifiera din IP-adress, version på browser, antal besök och liknande information relaterad till din navigering på Internet och på Webbsidan.

Delar av Webbsidan kommer inte att fungera om du inte tillåter cookies. Du kan ställa in din browser så att den avvisar vissa eller alla cookies, eller så att du blir varnad när cookies sänds. Om du stänger av cookies eller avvisar dem, kommer du dock inte att kunna använda Webbsidan till fullo.

 1. Genom att använda pixel-tags

En pixel-tag, även benämnd klar GIF (”clear GIF) eller webb fyr (“web Beacon”), är en osynlig tag som finns placerad på vissa av Webbsidans sidor men inte på din dator. När du går in på dessa sidor, skapar pixel-taggarna en generell notis om det besöket. De samarbetar ofta med cookies, och registrerar då när en särskild dator besöker en speciell sida. Om du avvisar cookies kommer pixel-taggarna endast att påvisa ett anonymt webbside-besök. 

Vi kan komma att be utomsåtende serviceleverantörer att använda cookies och pixel-taggar å våra vägnar för att samla in särskild information.

Hur vi använder din Personliga Information

Vi kan komma att använda din Personliga Information i något av följande syften:

 1. För att bearbeta registreringen av ditt on-line konto och för att underhålla ditt on-line konto;
 2. För at bearbeta och slutföra order som du lägger hos oss;
 3. För att tillhandahålla och personifiera vår service;
 4. För att kontrollera, utveckla och förbättra Webbsidan och din upplevelse av Webbsidan;
 5. Efter ditt accepterande; skicka information genom e-mail/post/telefon om befintliga och nya Grupp-produkter, erbjudanden och tjänster som du har efterfrågat från oss, eller vilka vi kan anta vara i ditt intresse;
 6. För att analysera och övervaka konsument- och kundaktiviteter samt genomföra andra undersökningar;
 7. För att bearbeta och ta itu med de frågor eller klagomål du än må ha;
 8. För att tillhandahålla produktutvärderingar på Webbsidan;
 9. För att publicera resultat från tävlingar, prisdragningar och andra marknadsföringsaktiviteter;
 10. För att kunna lyda efter obligatoriska lagar och regleringar;
 11. För att kunna förebygga och upptäcka lagbrott eller avtalsbrott vad gäller våra Användarvillkor och Försäljningsvillkor;
 12. För att utveckla en kunskapsbas vad gäller användare och kunder på vår Webbsida, och
 13. För att meddela dig om ändringar i våra tjänster eller för att tillhandahålla information om produkter eller tjänster vilka du har köpt från oss.

Användande av Personlig Iniformation i marknadsföringssyfte

Vi kan komma att fråga om ditt medgivande att använda din Personliga Information i marknadsföringssyfte (se punkten e) ovan). Vi kan till exempel skicka dig ett e-mail med information om on-line försäljningar som kan intressera dig. Om du inte vill motta sådana meddelanden, ber vi dig att göra noggranna urval när du förser oss med din Personliga Information.

Avslöjande av din Persoliga Information

Information om våra kunder och besökare på vår webbsida är en viktig del av vår affärsverksamhet och vi säljer den inte vidare till andra. Vi kommer endast att dela med oss av Personlig Information så som beskrivs nedan:

 1. Till andra företag inom Wolverine, inkluderat deras agenter och anställda;
 2. Till våra affärspartners. Om du till exempel köper varor genom Webbsidan, måste vi precis som vilken annan försäljare som helst tillhandahålla kreditkortsinformation till vår kreditkortshanterare och betalningskontrollerare samt ditt namn och din adress till det företag som skickar vår vara. På samma sätt, för att förbättra erbjudna produkter och tjänster, kan vi komma att dela Personlig Information med designers, tillverkare, leverantörer, licenstagare, marknadsförings- och reklam partners, samt parter vilka förser Webbsidan med supporttjänster. I alla de nämnda fallen begränsar vi den delade informationen med partners och säljare till att endast vara nödvändig för att uppfylla den uppgiften;
 3. I de fall då vi måste röja Personlig Information på grund av brottsbekämpande aktiviteter eller annars erforderligt eller tillåtligt enligt lag;
 4. För att upprätthålla våra kontraktuella eller äganderättigheter, eller när det annars är nödvändigt att skydda oss själva, samt
 5. På grund av försäljning eller fusion av en eller flera av våra tillgångar eller någon avdelning eller annan del av vår verksamhet.

Vi kan även komma att röja samlad information (så att ingen individuell information går att identifiera) för marknadsföring, strategisk utveckling eller andra syften.

Var finns dina data?

Den Personliga Information du tillhandahåller genom Webbsidan bearbetas av Wolverine World Wide, Inc. I USA och kan överföras till andra medlemmar av Gruppen eller till tredje man såsom beskrivits i paragrafen ovan. Om du till exempel gör ett köp genom Webbsidan, kommer din Personliga Information att överföras till medlemmar av Gruppen och våra säljare i Nederländerna och England för att kunna utföra din order och hjälpa dig med de frågor du kan komma att ha vad gäller din order. Vissa av företagen eller tredje man till vilka din Personliga Information kan komma att avslöjas, finns utanför EEA området (European Economic Area), i länder som inte kan erbjuda samma nivå av skydd för personlig information. USA är här inräknat. Oavsett om den Personliga Informationen vilken du tillhandahåller oss bearbetas av Wolverine eller våra säljare inom EEA eller utanför, kommer vi att vidta åtgärder för att tillförsäkra att din Personliga Information kommer att ges möjlighet till samma nivå av skydd vilken krävs av oss på grund av tillämplig lagstiftning om personuppgifter samt enligt denna policy. 

Säkerheten kring din Personliga Information

Säkerheten kring din Personliga Information är viktig för oss, och vi vill ombesörja att använda din kundinformation med försiktighet. Vi gör nödvändiga ansträngningar för att följa generellt godkända industristandarder för att skydda Personlig Information vilken inkommit till oss, både vid överlämnande och när vi mottar den. Vi har till exempel implementerat teknologi lämplig för ändamålet (såsom krypteringsprogram, säkra servrar och brandväggar) avsedd att minska risken för oavsiktlig förstörelse eller förlust, eller otillåtet röjande eller otillåten tillgång till sådan Personlig Information. Dock vill vi poängtera att det inte finns någon metod för överföring över Internet, eller elektronisk lagring, som är helt säker. Vi kan därför inte helt garantera säkerheten för den information du lämnar till oss över Internet, och genom att acceptera villkoren för denna Privatinformationspolicy, vilket du gör genom att använda Webbsidan, så accepterar du de risker det medför att lämna information över Internet och medger att Wolverine aldrig kan bli ansvarig för brott mot säkerhetsföreskrifter eller otillåtet intrång från tredje man, om inte sådana händelser skulle vara beroende av vårdslöshet eller uppsåtligt agerande från vår sida.    

Andra websidor

Webbsidan kan innehålla länkar tillhörande återförsäljare eller tredje man (“Tredje mans Webssidor”) vilka (1) inte har samband med Wolverine, (2) ligger utanför vår kontroll, och (3) inte täcks av denna Privatinformationspolicy. Länkar till Tredje mans Webbsidor på Webbsidan tillhandahålls dig endast för din bekvämlighets skull och tillgängligheten till någon länk tyder inte på tillförlitlighet eller rekommendation från vår sida rörande innehållet av någon sådan Tredje mans Webbsida. Wolverine är inte ansvarig för tillämpligheten av integritet på Tredje mans Webbsidor, vilka kan insamla och använda information från dig på sätt som skiljer från vårt och följaktligen att användandet av sådan Tredje mans Webbsida är helt på din egen risk. För adekvat information bör du granska Tredje mans privatinformationspolicy eller liknande på dess Webbsida innan du använder dem och rikta de frågor eller kommentarer du har om deras innehåll till den som tillhandahåller Webbsidan.

Hur du kommer åt eller ändrar din information

Om ditt namn, e-mail eller postadress, telefonnummer eller annan personligt identifierbar information ändras, kan du uppdatera eller ändra den relevanta informationen genom att skicka ett e-mail till oss på MerrellSEKUNDTJANST@wwwinc.com eller genom att uppdatera dina kontouppgifter online.

Om du vill bli borttagen från vår sändlista, meddela oss detta genom att: (a) uppdatera dina kontouppgifter online, (b) skicka oss ett e-mail till e-mailadressen ovan med ordet ”remove” i rubrikraden, eller (c) följa instruktionerna för hur du säger upp abbonemanget vilka finns i slutet på varje marknadsföringse-mail du får från oss. Vänligen meddela oss ditt fulla namn, e-mail adress och postadress i all kommunikation med oss samt i varje meddelande till oss. Notera att det kan ta upp till trettio (30) dagar innan sådan ändring är gjord.   

Hur du kontaktar oss

Om du har frågor eller kommentarer rörande denna Integritets Policy eller den information vi innehar rörande dig är du välkommen att kontakta oss på:

Adress:       

King’s Place 90 York Way

London

N1 9AG

England

Email: info@merrell.eu