Ilmainen Toimitus & Palautus!

Wolverine Europe Retail B.V. – Käyttöehdot

1. maaliskuu 2011

Johdanto

Tätä verkkosivustoa www.Merrell.com/FI (”Sivusto”) ylläpitää Wolverine World Wide, Inc., yhtiö Delawaresta, Wolverine Europe Retail B.V. puolesta (yhdessä ”Wolverine” tai ”me”). Wolverinen yhteystiedot ovat King’s Place, 90 York Way, London N1 9AG tai MerrellFIAsiakaspalvelu@wwwinc.com.

Arvostamme mielenkiintoasi Sivuston tuotteita ja palveluja kohtaan sekä vierailuasi Sivustolla.

Sopimus

Sivuston käyttö

Sivuston käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”). Suosittelemme, että tutustut Käyttöehtoihin huolella, sillä käyttämällä Sivustoa sitoudut noudattamaan Käyttöehtoja. Mikäli et hyväksy Käyttöehtoja, et saa käyttää Sivustoa.

Käyttöehdot

1. Muutokset

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa, korjata, poistaa tai muokata näiden Käyttöehtojen sisältöä koska tahansa. Suosittelemme näiden Käyttöehtojen säännöllistä tarkastamista Käyttöehtoihin tehtyjen muutosten varalta. Sivuston käyttö muutosten julkaisemisen jälkeen tarkoittaa, että hyväksyt muutokset Käyttöehtoihin.

2. Rekisteröinti, tilit ja salasanat

2.1 Jotkut palvelut Sivustolla voivat edellyttää rekisteröitymistä ja käyttäjätilin avaamista. Varmista, että rekisteröinnin yhteydessä tai muutoin antamasi tiedot ovat täydellisiä ja täsmällisiä sekä ilmoita meille välittömästi mahdollisista muutoksista rekisteröinnin yhteydessä tai muutoin antamiisi tietoihisi.

2.2 Kun rekisteröidyt Sivustoille ja luot käyttäjätilin, sinua pyydetään luomaan salasana. Vastaat tilin käyttäjänä tilisi tietojen ja salasanan salassapidosta sekä tietokoneellesi pääsyn rajoittamisesta tilin luvattoman käytön ehkäisemiseksi. Käyttäjänä sitoudut ilmoittamaan meille viipymättä, mikäli on syytä uskoa, että tilisi tiedot taikka salasana ovat kadonneet, tai mikäli ne ovat todennäköisesti luvattoman käytön kohteena. Olet käyttäjänä vastuussa kaikesta toiminnasta, joka tapahtuu tililläsi tai käyttämällä salasanaasi. Emme vastaa kohdan 6.6 mukaisesti, suoraan tai välillisesti, mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettet noudata näitä velvoitteita.

2.3 Pidätämme oikeuden keskeyttää tai lopettaa Sivuston käyttösi milloin tahansa ja mistä syystä tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

3. Immateriaalioikeudet

3.1 Omistamme kaikki Sivustollamme olevat tai Sivustolla julkaistuun materiaaliin sisältyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet sekä kaikki muut immateriaalioikeudet tai meillä on lisenssi edellä mainittuihin oikeuksiin. Sivuston käyttäminen ei luo sinulle käyttäjänä oikeutta edellä mainittuihin immateriaalioikeuksiimme eikä kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksiin. Kaikki kyseiset oikeudet pidätetään, ellei niitä ole nimenomaisesti myönnetty.

3.2 Sallimme Sivustolle pääsyn ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Voit tulostaa yhden jäljennöksen Sivuston sivuista ja ladata otteita miltä tahansa Sivuston sivulta henkilökohtaiseen käyttöösi.

3.3 Mitään osaa Sivuston aineistosta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin ilman, että me tai lisenssinantajamme annamme siihen nimenomaisen luvan.

3.4 Mikäli tulostat, kopioit tai lataat minkä tahansa osan Sivustolta Käyttöehtojen vastaisesti, Sivuston käyttöoikeutesi lakkaa välittömästi. Mahdolliset kopiot, joita olet ottanut aineistostamme, on palautettava tai hävitettävä ohjeidemme mukaisesti.

4. Kolmansien osapuolien Internet-sivustot

4.1 Kolmansien osapuolten sivustojen käyttö on kokonaan omalla vastuullasi. Sivustolla olevat linkit johtavat muiden Internet-sivustoille, jotka eivät ole valvonnassamme, emmekä ole vastuussa Internet-sivustojen sisällöstä tai niiden sisältämistä linkeistä. Sivustolla olevat linkit ovat annettu pelkästään käyttöä helpottamaan, eikä sivustojen linkittäminen merkitse luotettavuutta tai suosituksen antamista koskien tällaisten kolmansien osapuolien Internet-sivustojen sisältöä.

4.2 Nämä Käyttöehdot eivät sovellu kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, vaikka näillä Sivustoilla olisi linkki kyseisille Sivustoille. Sinun tulee lukea tällaisten kolmansien osapuolien Internet-sivustojen sopimusehdot ennen niiden käyttöä ja osoittaa mahdolliset kysymykset ja kommentit Internet-sivustojen sisältöön liittyen Internet-sivustojen ylläpitäjille.

4.3 Sinulla ei ole oikeutta asettaa (eikä auttaa muita asettamaan) Sivustolle linkkejä omilta Internet-sivuiltasi (olipa kyseessä sitten hyperlinkitys, syvälinkitys, kehyslinkitys, upotettu linkitys tai muu linkitys) ilman etukäteissuostumustamme, jonka voimme antaa tai olla antamatta.

4.4 Sitoudut siihen, että käyttäessäsi Sivustoa et kerää tai kopio Sivustolta hintatietoja joko manuaalisesti tai käyttämällä hakurobottia taikka muuta vastaavaa teknologiaa.

5 Käyttäjäarvostelut ja muut kirjoitukset

5.1 Sivuston käyttäjät voivat esittää tuotearvosteluja, kommentteja, kysymyksiä, palautetta, ideoita, ehdotuksia tai muuta tietoa (yhdessä ”Kirjoitukset”) Sivuston välityksellä tai muutoin, edellyttäen, että Kirjoitukset noudattavat kirjoitussääntöjämme (jäljempänä "Kirjoitussäännöt").

5.2 Kirjoitussäännöt

Nämä säännöt soveltuvat kaikkeen mahdolliseen aineistoon, jonka kirjoitat tai lisäät Sivustolle sekä mihin tahansa Sivustoon liittyviin vuorovaikutteisiin palveluihin. Sinun tulee Kirjoituksia lisätessäsi noudattaa näitä sääntöjä ja niiden sisältämiä periaatteita. Säännöt soveltuvat sekä Kirjoituksen osiin että siihen kokonaisuutena.

Kirjoitusten tulee:

- olla virheettömiä (ilmaistessaan faktoja).

- olla vilpittömiä (sisältäessään mielipiteitä).

- noudattaa Iso-Britanniassa voimassa olevaa oikeutta.

Kirjoitukset eivät saa:

- sisältää aineistoa, joka on henkilöä halventavaa, säädytöntä, loukkaavaa, hyökkäävää, vihamielistä tai yllyttävää.

- sisältää seksuaalista aineistoa.

- edistää syrjintää perustuen rotuun, sukupuoleen, uskontoon, kansallisuuteen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai ikään.

- puoltaa, edistää tai avustaa mitä tahansa laitonta toimintaa mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, väkivalta, tietokoneen väärinkäyttö tai toisen henkilön immateriaalioikeuksien oikeudenloukkaus.

- loukata mitään laillisia velvollisuuksia kolmatta osapuolta kohtaan, esimerkiksi sopimusoikeudellisia velvollisuuksia tai luottamusvelvollisuuksia.

- olla uhkaavaa, hyväksikäyttää tai loukata toisen yksityisyyttä, aiheuttaa mielipahaa, vaivaa tai tarpeetonta huolta taikka olla ahdistelevaa, järkyttävää, nolostuttavaa, pelottavaa tai ärsyttävää toista henkilöä kohtaan.

- olla harhauttavaa tai toisen henkilön identiteettiä käyttävää tai toista esittävää taikka harhauttavaa siten, että käyttäjä antaa harhauttavan kuvan yhteydestään toiseen henkilöön.

- antaa vaikutelmaa, että ne olisivat meidän antamia tai tekemiä.

5.3 Kirjoitussääntöjen noudattamisen laiminlyönti on Käyttöehtojen oleellinen rikkomus. Arvioimme oman harkintamme mukaan, noudattaako Sivustolla julkaistu Kirjoitus näitä Kirjoitussääntöjä vai onko kyseessä Kirjoitussääntöjen rikkomus. Mikäli Kirjoitussääntöjen rikkomus on tapahtunut, voimme ryhtyä harkintamme mukaan tilanteen vaatimiin toimiin, mukaan lukien kaikki tai jotkut seuraavista toimista:

5.3.1. Sivuston käyttöoikeuden välitön, väliaikainen tai pysyvä lakkauttaminen

5.3.2. Sivustolla julkaisemasi tai Sivustolle siirtämäsi materiaalin välitön, väliaikainen tai pysyvä poistaminen

5.3.3. Varoituksen antaminen

5.3.4. Oikeudenkäynnin aloittaminen rikkomuksesta aiheutuvien kulujen täysimääräiseksi korvaamiseksi (sisältäen, mutta ei rajoittuen, kohtuulliset hallinnolliset ja oikeudelliset kulut)

5.3.5. Muut oikeudelliset toimenpiteet

5.3.6. Tiedon luovuttaminen viranomaiselle, mikäli katsomme sen tarpeelliseksi.

5.3.8 Sivustoilla julkaistut Kirjoitukset ovat omaisuuttamme, ja julkaisemalla Kirjoituksen Sivustolla, luovutat meille kaikki Kirjoituksen yksinomaiset maailmanlaajuiset oikeudet, rajoittamattomat tekijänoikeudet ja kaikki immateriaalioikeudet. Näin ollen omistamme yksin kaikki omistusoikeudet ja muut oikeudet Sivustolla julkaistuihin Kirjoituksiin, emmekä ole millään tavoin rajoitettuja niiden kaupallisen tai muun käytön suhteen. Emme ole emmekä tule olemaan velvoitettuja säilyttämään kirjoituksia luottamuksellisina, maksamaan niistä korvausta tai vastaamaan niihin.

6. Vastuuvapautuslauseke

6.1 Ellei muuta ole nimenomaisesti todettu, Sivuston sisältö ja sen sisältämä tieto on tarkoitettu Sivustolta saatavien tuotteiden Merrell myynnin edistämiseen ja mainostamiseen Iso-Britanniassa. Emme takaa minkään Sivuston sisällön tai tuotteen saatavuutta tai käyttökelpoisuutta Iso-Britannian ulkopuolella.

6.2 Vaikka olemme tehneet kaikki kohtuulliset toimenpiteet varmistaaksemme Sivuston sisältämän tiedon virheettömyyden ja täydellisyyden, tiedot on annettu ”sellaisenaan”, emmekä takaa Sivuston sisällön virheettömyyttä tai täydellisyyttä. Emme myöskään takaa Sivuston keskeyttämätöntä käytettävyyttä tai ota vastuuta liittyen käytettävyyden esteestä johtuvista menetyksistä tai vaurioista.

6.3 Sivustolle pääsy sekä sen käyttö on sinun omalla vastuullasi käyttäjänä emmekä takaa, että Sivuston käyttö tai siltä ladattu materiaali ei tule vaurioittamaan mitään omaisuutta, mukaan lukien muttei rajoittuen tiedostojen menetykseen tai tietokonevirustartuntaan. Emme ota vastuuta tietokoneviruksista. Suosittelemme kaikkien asianmukaisten suojatoimenpiteiden käyttöä ennen tiedon tai kuvien lataamista Sivustolta.

6.4 Mikäli ei jäljempänä ehdosta 6.6 muuta johdu, emme ota vastuuta seuraavista sinulle käyttäjänä aiheutuneista vahingoista, joka johtuvat Sivuston käytöstä tai siihen liittyvistä vaatimuksista, olipa oikeudenloukkausperuste mm. huolimattomuus, sopimusrikkomus, vilpillinen menettely (muu kuin petollinen viettely), immateriaalioikeusloukkaus tai minkään lain alaisuudesta johtuva tai muu syy (sillä, onko meillä ollut tiedossa tai onko meille ilmoitettu vahingosta tai sen mahdollisuudesta, ei ole merkitystä tämän vastuunrajoituslausekkeen arviointiin):

6.4.1 Välillisistä, epäsuorista tai seurannaisvahingoista

6.4.2 Kolmansien osapuolten Sivuston sisältöön luvatta tekemien muutosten johdosta syntyneiden vahinkojen tai vaurioiden osalta

6.4.3 Mahdollisesta liiketoimintaan liittyvästä menetyksestä, tiedostojen menetyksestä, liikevoitosta, myyntitulosta, goodwillista, käytöstä tai oletetuista säästöistä

6.4.4 Menetyksistä tai vahingosta omaan tai kolmannen osapuolen tiedostoihin tai asiakirjoihin

6.4.5 Vahingoista, jotka johtuvat toimenpiteistä, joihin on ryhdytty edellä kohdassa 5.2 olevien Kirjoitussääntöjen rikkomisen johdosta

6.4.5 Vahingoista, jotka johtuvat Käyttöehtojen mukaisten velvollisuuksiemme täyttämisen lykkääntymisestä tai laiminlyönnistä silloin, kun lykkääntyminen tai laiminlyönti johtuu syistä, jotka ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella, kuten mistä tahansa seuraavista: luonnonmullistus, hallitustoimi, sota, tulipalo, tulva, räjähdys, kansalaiskapina, toimintahäiriö tietotekniikassa tai tietoliikennepalveluissa, kolmannesta osapuolesta johtuva laiminlyönti (mukaan luettuna tiedostojen/tiedon välityksen laiminlyönti) ja työtaistelu.

6.5 Emme anna mitään vakuutuksia tai takuita, eikä näihin ehtoihin sovellu mikään lain tai muun määräyksen taikka ehdon edellyttämä nimenomainen tai välillinen vakuutus tai takuu. Erityiset vakuutukset tai takuut tulevat sovellettaviksi vain, mikäli pakottava lainsäädäntö näin edellyttää tai mikäli näissä Käyttöehdoissa on nimenomaisesti toisin mainittu.

6.6 Emme pyri sulkemaan pois tai rajoittamaan vastuutamme, joka johtuu seuraavista syistä:

6.6.1 Kuolema tai henkilövahinko johtuen laiminlyönnistämme;

6.6.2 Petos tai petollinen viettely

6.6.3 Kauppalain pakottavista säännöksistä (27.3.1987/335)

6.6.4 Kuluttajansuojalain pakottavista säännöksistä (20.1.1978/38)

7. Muuta

7.1 Nämä Käyttöehdot määräytyvät Englannin ja Walesin lakien perusteella ja ainoastaan Englannin ja Walesin tuomioistuimet ovat yksinoikeudella toimivaltaisia mitä tulee kiistoihin, jotka aiheutuvat tai liittyvät näihin Käyttöehtoihin.

7.2 Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin näiden Käyttöehtojen ehdon olevan mitätön tai pätemätön, mitättömyys tai pätemättömyys koskee vain kyseistä ehtoa. Muu osa Käyttöehdoista pysyy voimassa huolimatta yksittäisen ehdon mitättömyydestä tai pätemättömyydestä.

7.3 Mikään viivästyksemme tai laiminlyöntimme vedota johonkin oikeuteemme perustuen näihin Käyttöehtoihin ei tarkoita sitä, että luopuisimme kyseisestä oikeudesta. Myöskään mikään yksittäinen tai osittainen vetoaminen oikeussuojakeinoihimme ei rajoita mitään myöhempää vetoamista oikeuksiimme.

7.4 Pyydämme sinua tutustumaan Tietosuojakäytäntöömme. Tietosuojakäytäntö sisältää tärkeää tietoa Sivuston käyttämisen yhteydessä annettujen henkilökohtaisten tietojen käytöstä.

7.5 Kilpailuja tai muita kampanjoita, joita voi Sivuston kautta olla saatavilla, saattavat koskea erityiset lisäehdot. Käyttäjän tulee lukea ja sitoutua ko. ehtoihin ennen kilpailuihin ja kampanjoihin osallistumista.